Info

Om loppet

Botniacyklingen är ett cykelmotionslopp i vacker Österbottnisk miljö. I år är det tolfte gången loppet arrangeras. Loppet har nu tre sträckor; 106, 67 km och årets nyhet; KortBotnian 20 km, som är ämnad för familjer, barn och cyklister som inte har bråttom utan bara vill få en härlig cykeltur, men ändå få känslan av att vara med i ett större evenemang. Nytt för i år är att du anmäler dig till en startgrupp enligt den kilometertid som du tänker hålla under loppet. Alla tar sin egen tid.

 

Ålder

För att cykla 106 km skall man vara född 2005 eller tidigare. För att cykla 67 km skall man vara född 2006 eller tidigare. Om man är född 2009 eller tidigare får man cykla 67 km tillsammans med en förälder eller annan vuxen ansvarsperson. För KortBotnian finns ingen åldersgräns, föräldrarna avgör om ett barn är moget att delta, ensam eller tillsammans med förälder eller annan vuxen.

Start och mål

Start och målgång sker vid Norrvalla i Vörå. Första start är kl. 9:00, då första startgruppen 40 km/h  (106 km) startar. Kl. 09:03 startar nästa grupp kilometertid 38 km/h på 106km, och därefter startar man med 3 minuters intervaller i grupper om 50 personer. Första start för 67 km är kl. 9.45. Starten för KortBotnian går ca. 09:35. Deltagare med s.k. liggcyklar startar i sista gruppen. Efter målgång väntar medalj, diplom, bastu, dusch, ev. simtur samt en smaklig lunch i Elsas kök.

Depåer

Längs rutten finns depåer som erbjuder vatten, sportdryck, energibullar, bananer och saltgurka. Depåerna finns för den längre rutten i Oxkangar(endast sportdryck o. vatten), Maxmo, Kvevlax, Kolkas (endast vatten o sportdryck) och Tuurala och Oxkangar, Maxmo och Södra Vassor på den kortare rutten. KortBotnians depå finns i södra ändan av Kalapää.

Cykeln

Din cykel skall vara en vanlig tvåhjulig cykel med fungerande bromsar. Vi tillåter även liggcyklar men vi bör få meddelande på förhand om man tänker använda en sådan. Cyklar med s.k. triathlonstyre är inte tillåtna. (se bilden) Kom ihåg att cykeln är ett fordon, och alla deltagare ansvarar för att cykeln är i trafikdugligt skick.

Hjälm

Samtliga deltagare bör använda cykelhjälm.

Trafikregler

Cyklisterna bör följa de allmänna trafikreglerna och t.ex. endast använda den högra körfilen på de allmänna vägarna. Cyklister som bryter mot detta diskvalificeras.

Cykelrutt / följebil

Alla bör använda sig av den rutt som arrangören anvisat. Avvikelser från angiven rutt medför diskvalificering. Alla vägar som används i Botniacyklingen har oljegrus- eller asfaltyta.

Service och sjukvård

Servicebilar patrullerar längs rutterna och servicemännen hjälper dig om du får problem med cykeln. Ev. reservdelar debiteras cyklisten enl. butikspriser. Avgift för själva servicearbetet debiteras ej. Röda Korsets lokalavdelningar ger vid behov första hjälp vid depåerna och vid starten/målet.

Försäkring

Deltagande i cykelloppet sker på egen risk.

Anmälning

Anmälning till loppet sker via internet: www.botniacyklingen.fi

Om man vill starta tillsammans med någon kamrat skall man helst anmäla sig samtidigt till önskad startgrupp. I motionsklasserna finns det 50 platser i varje startgrupp. När en startgrupp är full hänvisas man till nästa startgrupp med lediga platser.

Anmälningsavgift

 

Byte av sträcka eller deltagare, förhinder pga sjukdom

Om man vill göra namnbyte (dvs. sälja eller överlåta sin anmälan åt någon annan) eller sträckbyte är det möjligt genom att sända ett e-postmeddelande till: info(at)botniacyklingen.fi För detta debiterar arrangören en liten avgift:    5 € före 15.07. och därefter 10 €. Efter 24.7. kan man inte utföra namn eller sträckbyte. Debitering av ändringsavgifterna sker när man tar ut sitt startnummer.

Inbetald anmälningsavgift returneras inte, men får man förhinder pga sjukdom kan man mot uppvisande av läkarintyg överflytta anmälan till följande år mot en avgift om 10 €. Läkarintyget bör sändas omgående till Botniacyklingen / Norrvalla, Vöråvägen 305, 66600 VÖRÅ.

Startnummer mm.

Deltagarkuvertet, innehållande startnummer, info och matbiljett mm. ges ut vid Norrvalla i Vörå fredag 30.07. mellan kl. 15:00 – 20:00, samt lördag 31.07. kl. 07:00 – 09:00.

Priser

Bland alla som fullföljt någon av sträckorna, utlottas ett hotellpaket till hotell Norrvalla (1 övernattning i dubbelrum). Dessutom utlottas söndagsluncher för fyra personer till Elsas kök vid Norrvalla och två inträdesbiljetter till Dansgalan på Norrvalla 20.11.2021.

Företagstävling

Bland alla företag och institutioner som deltar, och som har minst 5 deltagare som fullföljer någon av sträckorna, utlottas en firmafest, dvs. en tre rätters middag + kaffe för högst 20 personer vid Restaurang Strampen i Vasa. Villkoret är att samtliga som erhåller vinst-middagen skall ha fullföljt Botniacyklingen i företagslagets namn.

Tilläggsinformation

Har du frågor – kontakta oss via gästboken eller vår e-post info(at)botniacyklingen.fi

Välkommen på årets cykelfest!