Botniacyklingen flyttas till nästa år / Botniapyöräily siirtyy ensi vuodelle

Regeringen beslöt förra veckan att förbjuda folksamlingar på över 500 personer framtill 31.7.20 på grund av Corona-epidemin. Botniacyklingen skulle gå av stapeln lördagen 25.7.20. Ledningsgruppen har beslutat att flytta fram årets lopp till nästa sommar till lördagen 31.7.2021.
Ledningsgruppen funderade också på möjligheten att flytta loppet till en senare tidpunkt i år men det finns inga garantier för att läget är sådant i Finland att storevenemang kan genomföras under sensommaren. Människors hälsa och välmående är ledord för Botniacyklingen och med det i åtanke var beslutet relativ lätt att ta. Ledningsgruppen uppmanar ändå folk att cykla och upprätthålla sin kondition. Det är fritt fram att cykla runt rutten och njuta av det fina Österbottniska landskapet. Anmälningar som redan kommit in flyttas automatiskt till nästa år.
Lördagen 12.9 kommer Botnia-MTB att ordnas i vanlig ordning vid Norrvalla. Anmälan dit öppnas inom kort.

Hallitus päätti viime viikolla, että kaikki yli 500 henkilön kokoontumiset kielletään 31.7.2020 asti koronatilanteen vuoksi. Botniapyöräily oli tarkoitus pitää lauantaina 25.7.2020. Johtoryhmä on tänään päättänyt siirtää tämän vuoden tapahtuman ensi vuodelle lauantai 31.7.2021.
Johtoryhmä pohti myös mahdollisuutta siirtää tapahtumaa myöhäisemmälle ajankohdalle tänä vuonna, mutta epävarman tilanteen vuoksi päädyimme tähän ratkaisuun.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on ollut mottomme Botniapyöräilyssä ja tästä syystä ratkaisu oli helppo tehdä. Toivomme kuitenkin kaikkien jatkavan pyöräilyä ja kunnon ylläpitoa Pohjanmaan kauniissa maisemissa. Ilmoittautumiset vuodelle 2020 siirtyvät vuodelle 2021.
Botnia MTB järjestetään lauantaina 12.9 suunnitelmien mukaan Norvallassa. Ilmoittautuminen avataan lähiaikoina.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *