Info

Om loppet

Botniacyklingen är ett cykelmotionslopp i vacker Österbottnisk miljö. I år är det elfte gången loppet arrangeras. Loppet har två sträckor; 106 eller 67 km. På den längre sträckan finns det tävlings- och motionsklass för herrar och damer. Den kortare sträckan är enbart motionsklass. Elektronisk tidtagning sker på alla sträckor.

Ålder

För att cykla den längre sträckan skall man vara född 2002 eller tidigare. För att cykla den kortare sträckan skall man vara född 2003 eller tidigare. Om man är född 2006 eller tidigare får man cykla den kortare sträckan tillsammans med en förälder eller annan vuxen ansvarsperson.

Start och mål

Start och målgång sker vid Norrvalla i Vörå. Första start är kl. 9:00, då tävlingsklassen (106 km) startar. Kl. 09:04 startar första motionsklassen på 106km, och därefter startar man med 2 minuters intervaller i grupper om ca. 60 personer. Första start för 67 km är kl. 10:00. Deltagare med s.k. liggcyklar startar i sista gruppen. Efter målgång väntar medalj, diplom, bastu, dusch, ev. simtur samt en smaklig lunch i Elsas kök.

Tävlingsklassen

För att delta i tävlingsklassen måste man ha tävlingslicens, eller ha cyklat Botniacyklingen 2015-2017 på en sluttid under 2 timmar och 50 minuter. För damer är tidsgränsen 3:10:00.

Depåer

Längs rutten finns depåer som erbjuder vatten, sportdryck, energibullar, bananer och saltgurka. Depåerna finns för den längre rutten i Oxkangar(endast sportdryck o. vatten), Maxmo, Kvevlax, Kolkas (endast vatten o sportdryck) och Tuurala och Oxkangar, Maxmo och Södra Vassor på den kortare rutten.

Cykeln

Din cykel skall vara en vanlig tvåhjulig cykel med fungerande bromsar. Vi tillåter även liggcyklar men vi bör få meddelande på förhand om man tänker använda en sådan. Cyklar med s.k. triathlonstyre är inte tillåtna. (se bilden) Kom ihåg att cykeln är ett fordon, och alla deltagare ansvarar för att cykeln är i trafikdugligt skick.

Hjälm

Samtliga deltagare bör använda cykelhjälm.

Trafikregler

Cyklisterna bör följa de allmänna trafikreglerna och t.ex. endast använda den högra körfilen på de allmänna vägarna. Cyklister som bryter mot detta diskvalificeras.

Cykelrutt / följebil

Alla bör använda sig av den rutt som arrangören anvisat. Avvikelser från angiven rutt medför diskvalificering. Alla vägar som används i Botniacyklingen har oljegrus- eller asfaltyta.

Service och sjukvård

Servicebilar patrullerar längs rutterna och servicemännen hjälper dig om du får problem med cykeln. Ev. reservdelar debiteras cyklisten enl. butikspriser. Avgift för själva servicearbetet debiteras ej. Röda Korsets lokalavdelningar ger vid behov första hjälp vid depåerna och vid starten/målet.

Försäkring

Deltagande i cykelloppet sker på egen risk. En personolycksfallsförsäkring ingår i anmälningsavgiften.

Anmälning

Anmälning till loppet sker via internet: www.botniacyklingen.fi

Om man vill starta tillsammans med någon kamrat skall man helst anmäla sig samtidigt till önskad startgrupp. I motionsklasserna finns det 60 platser i varje startgrupp. När en startgrupp är full hänvisas man till nästa startgrupp med lediga platser.

Anmälningsavgift

före 31.05.2018 45 €
1.6–15.07.2018 55 €
efter 15.07.2018 70 €
Sista anmälningsdagen är den 25.7 kl. 24:00.

Byte av sträcka eller deltagare, förhinder pga sjukdom

Om man vill göra namnbyte (dvs. sälja eller överlåta sin anmälan åt någon annan) eller sträckbyte är det möjligt genom att sända ett e-postmeddelande till: info(at)botniacyklingen.fi För detta debiterar arrangören en liten avgift:    5 € före 15.07. och därefter 10 €. Efter 26.7. kan man inte utföra namn eller sträckbyte. Debitering av ändringsavgifterna sker när man tar ut sitt startnummer.

Inbetald anmälningsavgift returneras inte, men får man förhinder pga sjukdom kan man mot uppvisande av läkarintyg överflytta anmälan till följande år mot en avgift om 10 €. Läkarintyget bör sändas senast den 15.8.2018 till Botniacyklingen c/o Ricky Berglund, Vesterbackan 93, 66600 VÖRÅ.

Startnummer mm.

Deltagarkuvertet, innehållande startnummer, info och matbiljett mm. ges ut vid Norrvalla i Vörå fredag 27.07. mellan kl. 15:00 – 20:00, samt lördag 28.07. kl. 06:00 – 09:00.

Priser

Bland alla som fullföljt någon av sträckorna, utlottas ett köpkort till Prisma (värde 1000 €). Dessutom utlottas några söndagsluncher för 4 personer till Elsas kök vid Norrvalla. Åt de tre snabbaste i tävlingsklasserna (dam och herr) ges presentkort om 300 €, 200 € och 100 €.

Företagstävling

Bland alla företag och institutioner som deltar, och som har minst 5 deltagare som fullföljer någon av sträckorna, utlottas en firmafest, dvs. en tre rätters middag + kaffe för högst 20 personer vid Restaurang Strampen i Vasa. Villkoret är att samtliga som erhåller vinst-middagen skall ha fullföljt Botniacyklingen i företagslagets namn.

Tilläggsinformation

Har du frågor – kontakta oss via gästboken eller vår e-post info(at)botniacyklingen.fi

Välkommen på årets cykelfest!