Info

Om loppet

Botniacyklingen är ett cykelmotionslopp i vacker Österbottnisk miljö. I år är det tolfte gången loppet arrangeras. Loppet har nu tre sträckor; 106, 67 km och årets nyhet; KortBotnian 20 km, som är ämnad för familjer, barn och cyklister som inte har bråttom utan bara vill få en härlig cykeltur, men ändå få känslan av att vara med i ett större evenemang. På den längsta sträckan 106 km finns det tävlings- och motionsklass för herrar och damer medan de kortare sträckorna är enbart motion. Elektronisk tidtagning sker på alla sträckor.

Ålder

För att cykla 106 km skall man vara född 2003 eller tidigare. För att cykla 67 km skall man vara född 2004 eller tidigare. Om man är född 2007 eller tidigare får man cykla 67 km tillsammans med en förälder eller annan vuxen ansvarsperson. För KortBotnian finns ingen åldersgräns, föräldrarna avgör om ett barn är moget att delta, ensam eller tillsammans med förälder eller annan vuxen.

Start och mål

Start och målgång sker vid Norrvalla i Vörå. Första start är kl. 9:00, då tävlingsklassen (106 km) startar. Kl. 09:04 startar första motionsklassen på 106km, och därefter startar man med 2 minuters intervaller i grupper om ca. 60 personer. Första start för 67 km är kl. 10:00. Starten för KortBotnian går ca. 09:30. Deltagare med s.k. liggcyklar startar i sista gruppen. Efter målgång väntar medalj, diplom, bastu, dusch, ev. simtur samt en smaklig lunch i Elsas kök.

Tävlingsklassen

För att delta i tävlingsklassen måste man ha tävlingslicens, eller ha cyklat Botniacyklingen 2016-2018 på en sluttid under 2 timmar och 50 minuter. För damer är tidsgränsen 3:10:00.

Depåer

Längs rutten finns depåer som erbjuder vatten, sportdryck, energibullar, bananer och saltgurka. Depåerna finns för den längre rutten i Oxkangar(endast sportdryck o. vatten), Maxmo, Kvevlax, Kolkas (endast vatten o sportdryck) och Tuurala och Oxkangar, Maxmo och Södra Vassor på den kortare rutten. KortBotnians depå finns i södra ändan av Kalapää.

Cykeln

Din cykel skall vara en vanlig tvåhjulig cykel med fungerande bromsar. Vi tillåter även liggcyklar men vi bör få meddelande på förhand om man tänker använda en sådan. Cyklar med s.k. triathlonstyre är inte tillåtna. (se bilden) Kom ihåg att cykeln är ett fordon, och alla deltagare ansvarar för att cykeln är i trafikdugligt skick.

Hjälm

Samtliga deltagare bör använda cykelhjälm.

Trafikregler

Cyklisterna bör följa de allmänna trafikreglerna och t.ex. endast använda den högra körfilen på de allmänna vägarna. Cyklister som bryter mot detta diskvalificeras.

Cykelrutt / följebil

Alla bör använda sig av den rutt som arrangören anvisat. Avvikelser från angiven rutt medför diskvalificering. Alla vägar som används i Botniacyklingen har oljegrus- eller asfaltyta.

Service och sjukvård

Servicebilar patrullerar längs rutterna och servicemännen hjälper dig om du får problem med cykeln. Ev. reservdelar debiteras cyklisten enl. butikspriser. Avgift för själva servicearbetet debiteras ej. Röda Korsets lokalavdelningar ger vid behov första hjälp vid depåerna och vid starten/målet.

Försäkring

Deltagande i cykelloppet sker på egen risk.

Anmälning

Anmälning till loppet sker via internet: www.botniacyklingen.fi

Om man vill starta tillsammans med någon kamrat skall man helst anmäla sig samtidigt till önskad startgrupp. I motionsklasserna finns det 60 platser i varje startgrupp. När en startgrupp är full hänvisas man till nästa startgrupp med lediga platser.

Anmälningsavgift

före 15.6.2019 45 €
16.6–15.7.2019 55 €
efter 15.7.2019 70 €
Sista anmälningsdagen är den 23.7 kl. 24:00.

Botniacyklingen samarbetar med Team Rynkeby-God Morgon

Du kan hjälpa Team Rynkeby – God Morgon Vaasas lag att samla in pengar till förmån för cancersjuka barn genom att frivilligt bidra med 5 € i samband med din anmälan. Pengarna går oavkortat till insamlingen, där 70 % av de insamlade medlen går till Aamusäätiö och 30 % går till Sylva r.y.
Mer information om Team Rynkeby via länken www.team-rynkeby.fi

Byte av sträcka eller deltagare, förhinder pga sjukdom

Om man vill göra namnbyte (dvs. sälja eller överlåta sin anmälan åt någon annan) eller sträckbyte är det möjligt genom att sända ett e-postmeddelande till: info(at)botniacyklingen.fi För detta debiterar arrangören en liten avgift:    5 € före 15.07. och därefter 10 €. Efter 24.7. kan man inte utföra namn eller sträckbyte. Debitering av ändringsavgifterna sker när man tar ut sitt startnummer.

Inbetald anmälningsavgift returneras inte, men får man förhinder pga sjukdom kan man mot uppvisande av läkarintyg överflytta anmälan till följande år mot en avgift om 10 €. Läkarintyget bör sändas senast den 15.8.2019 till Botniacyklingen c/o Ricky Berglund, Vesterbackan 93, 66600 VÖRÅ.

Startnummer mm.

Deltagarkuvertet, innehållande startnummer, info och matbiljett mm. ges ut vid Norrvalla i Vörå fredag 26.07. mellan kl. 15:00 – 20:00, samt lördag 27.07. kl. 06:00 – 09:00.

Priser

Bland alla som fullföljt någon av sträckorna, utlottas ett köpkort till Prisma (värde 1000 €). Dessutom utlottas några söndagsluncher för 4 personer till Elsas kök vid Norrvalla. Åt de tre snabbaste i tävlingsklasserna (dam och herr) ges presentkort om 300 €, 200 € och 100 €.

Företagstävling

Bland alla företag och institutioner som deltar, och som har minst 5 deltagare som fullföljer någon av sträckorna, utlottas en firmafest, dvs. en tre rätters middag + kaffe för högst 20 personer vid Restaurang Strampen i Vasa. Villkoret är att samtliga som erhåller vinst-middagen skall ha fullföljt Botniacyklingen i företagslagets namn.

Tilläggsinformation

Har du frågor – kontakta oss via gästboken eller vår e-post info(at)botniacyklingen.fi

Välkommen på årets cykelfest!