Botniacyklingen flyttas till nästa år / Botniapyöräily siirtyy ensi vuodelle

Regeringen beslöt förra veckan att förbjuda folksamlingar på över 500 personer framtill 31.7.20 på grund av Corona-epidemin. Botniacyklingen skulle gå av stapeln lördagen 25.7.20. Ledningsgruppen har beslutat att flytta fram årets lopp till nästa sommar till lördagen 31.7.2021.
Ledningsgruppen funderade också på möjligheten att flytta loppet till en senare tidpunkt i år men det finns inga garantier för att läget är sådant i Finland att storevenemang kan genomföras under sensommaren. Människors hälsa och välmående är ledord för Botniacyklingen och med det i åtanke var beslutet relativ lätt att ta. Ledningsgruppen uppmanar ändå folk att cykla och upprätthålla sin kondition. Det är fritt fram att cykla runt rutten och njuta av det fina Österbottniska landskapet. Anmälningar som redan kommit in flyttas automatiskt till nästa år.
Lördagen 12.9 kommer Botnia-MTB att ordnas i vanlig ordning vid Norrvalla. Anmälan dit öppnas inom kort.

Hallitus päätti viime viikolla, että kaikki yli 500 henkilön kokoontumiset kielletään 31.7.2020 asti koronatilanteen vuoksi. Botniapyöräily oli tarkoitus pitää lauantaina 25.7.2020. Johtoryhmä on tänään päättänyt siirtää tämän vuoden tapahtuman ensi vuodelle lauantai 31.7.2021.
Johtoryhmä pohti myös mahdollisuutta siirtää tapahtumaa myöhäisemmälle ajankohdalle tänä vuonna, mutta epävarman tilanteen vuoksi päädyimme tähän ratkaisuun.
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on ollut mottomme Botniapyöräilyssä ja tästä syystä ratkaisu oli helppo tehdä. Toivomme kuitenkin kaikkien jatkavan pyöräilyä ja kunnon ylläpitoa Pohjanmaan kauniissa maisemissa. Ilmoittautumiset vuodelle 2020 siirtyvät vuodelle 2021.
Botnia MTB järjestetään lauantaina 12.9 suunnitelmien mukaan Norvallassa. Ilmoittautuminen avataan lähiaikoina.

Tack och på återseende!

Bästa cykelvän!

Stort tack för att du var med i årets Botniacykling! Vi hoppas att även du tyckte det var en fin cykeldag och att du kommer igen nästa år.

Om du också brukar cykla MTB är det nu dags att anmäla sig till årets MTB-lopp, som cyklas i terrängen mellan Vörå och Oravais 14.9.2019! Anmäl dig gärna inom augusti månad så cyklar du lite förmånligare! Anmälningen görs via nätet: www.botniamtb.fi
Välkommen!

Varma cykelhälsningar,

Botniacyklingens ledningsgrupp

Anmälningen öppen

Anmälningen till Botniacyklingen 2019 är öppen. Årets lopp ordnas den 27 juli.

Anmälningsavgift

före 15.6.2019 45 €
16.6–15.7.2019 55 €
efter 15.7.2019 70 €
Sista anmälningsdagen är den 23.7 kl. 24:00.

Tävlingsklass

För att delta i tävlingsklassen måste man ha tävlingslicens eller ha cyklat Botniacyklingen 2016-2018 på en sluttid under 2 timmar och 50 minuter. För damer är tidsgränsen 3:10:00.

Företagslag

Om ni är 5 eller flera från samma företag som cyklar någon av sträckorna kan ni förutom trevlig samvaro och förbättrad kondition även vinna en trevlig firmafest med tre rätters middag på Restaurang Strampen i Vasa.